Умови користування

Загальні положення.

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією ФОП Пихтін С.А., далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через

Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує публічну оферту

(Пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https://vikna-evi.com.ua"

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення.

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Товар» - товар, комплектуючі та супутні предмети;
 • «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині
 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього договору.

Порядок оформлення замовлення.

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Права та обов'язки сторін:

5.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

5.2. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

5.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині.
 • оформити електронний Договір.
 • вимагати від продавця виконання умов цього Договору

Відповідальність сторін.

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару.
 • за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей
 • за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення
 • за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю.
 • за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет.
 • за передачу покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

6.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

6.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що носять надзвичайний, непередбачений характер, що виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

6.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови.

7.1. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, указаної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

7.3. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

7.4. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

7.5. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.